Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2012

stay-unreal
2629 bf4e 420
Reposted fromswiatniedlanas swiatniedlanas
stay-unreal

February 16 2012

stay-unreal
3632 fb3c 420
Reposted fromkatsiu katsiu

February 12 2012

stay-unreal
..ciężko w sekundę odzwyczaić się od czegoś, co się miało jakkolwiek długi czas
Reposted fromyourwithoutyou yourwithoutyou
stay-unreal
8909 8063 420
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
stay-unreal
9092 4b61 420
Polish flag :D
Reposted fromfurby furby
stay-unreal
9307 1224 420
Reposted frommikouai mikouai
stay-unreal

oszaleć, zabić się czy

ciągnąć dalej?

 

siedzieć tu teraz to

groteskowo doskonale

zajęcie: z niczym

nieporównywalne.

 

porażona przeszłość i krotka

przyszłość.

 

w takie dni

można dostać chandry

z powodu wróżby w chińskim

ciastku.

 

listopad wkrada się na czworakach

jak trędowaty.

 

a może jest jednak gdzieś jeszcze

dla nas

miejsce.

 

nie chodzi o działanie

tylko o czekanie,

 

nie o czekanie

tylko o trwonienie.

 

nie o trwonienie

tylko o trwałość tego

co strwonione.

kto tak właśnie wierzy

ten przytakuje.


                   Charles Bukowski

Reposted fromakwarela akwarela

February 11 2012

stay-unreal
teraz deszcz już zawsze będzie mi się dobrze kojarzyć.
Reposted fromtulli tulli
stay-unreal
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatulli tulli
stay-unreal
Zestarzej się przy mnie. Najlepsze dopiero się zdarzy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viatulli tulli
stay-unreal
2733 1810 420
Reposted fromwishlist1 wishlist1
stay-unreal
2744 b888 420
magic
Reposted frombrielle brielle
stay-unreal
2831 b108 420
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie

February 08 2012

stay-unreal
3165 b537 420
Reposted fromCamilla Camilla
stay-unreal
3206 037d 420
Reposted fromeccellente eccellente
stay-unreal
przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
i zmienił go w straszną okropną pustelnię
z ponurym na piersi zwieszonym szedł czołem
i kwiaty kwitnące przysypał popiołem

- Staff naturalnie.-

Reposted fromiwantforever iwantforever
stay-unreal
3433 e71b
Reposted fromneversaygoodbye neversaygoodbye
stay-unreal
Reposted fromtsarina tsarina
stay-unreal
3500 4137 420
Reposted fromchristi christi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl